Difference between revisions of "Development/Architecture/gl"

Jump to: navigation, search
(Importing a new version from external source)
(Importing a new version from external source)
Line 10: Line 10:
  
 
; [[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE4|Versión 4.x do software de KDE]]
 
; [[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE4|Versión 4.x do software de KDE]]
: An overview of the KDE 4 architecture, including discussions of common techniques, library classes, and general development issues.  This is for ''KDE 4.0''.
+
:Introdución á arquitectura da rama 4 do software de KDE. Inclúe discusións sobre técnicas en común, clases de bibliotecas, e cuestións xerais de desenvolvemento.
 
; [[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3|KDE 3 Architecture Overview]] [http://developer.kde.org/documentation/library/kdeqt/kde3arch/ (Original)]
 
; [[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3|KDE 3 Architecture Overview]] [http://developer.kde.org/documentation/library/kdeqt/kde3arch/ (Original)]
 
: An overview of the KDE 3 architecture, including discussions of common techniques, library classes, and general development issues. This is for ''KDE 3.0''.
 
: An overview of the KDE 3 architecture, including discussions of common techniques, library classes, and general development issues. This is for ''KDE 3.0''.

Revision as of 09:05, 10 November 2012


As seguintes páxinas conteñen documentación detallada sobre o deseño e a arquitectura do software de KDE. Téñase en conta que a súa finalidade non é a de substituír outros recursos como a documentación da API, as guías de aprendizaxe ou os estándares; para máis información, véxase o portal de desenvolvemento.

Para entender mellor os documentos, axuda estar familiarizado coa documentación de Qt e a súa área para desenvolvedores.

Para máis información sobre as instalacións de software de KDE, véxase a páxina para administradores de sistemas.

Documentos de deseño

Versión 4.x do software de KDE
Introdución á arquitectura da rama 4 do software de KDE. Inclúe discusións sobre técnicas en común, clases de bibliotecas, e cuestións xerais de desenvolvemento.
KDE 3 Architecture Overview (Original)
An overview of the KDE 3 architecture, including discussions of common techniques, library classes, and general development issues. This is for KDE 3.0.
KDE 2 Architecture Overview
An overview of the KDE 2 architecture, similar to the above. This is for KDE 2.2.
DCOP
Design documents from 1999-2000.

Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.