Difference between revisions of "Development/Architecture/KDE4/Plasma"

Jump to: navigation, search
(Undo (I translated this page into Galician))
Line 1: Line 1:
 
{{Template:I18n/Language Navigation Bar|Development/Architecture/KDE4/Plasma}}
 
{{Template:I18n/Language Navigation Bar|Development/Architecture/KDE4/Plasma}}
  
Plasma é o nome do novo escritorio que se proxecta para substituir a KDesktop en KDE4. Poderíase pensar que é a unión de [http://netdragon.sf.net SuperKaramba] e KDesktop, mais é máis. É un concepto completamente novo de funcionalidade e beleza.
+
Plasma is the name of the new desktop planned to replace KDesktop in KDE4. You may think that it is a union of [http://netdragon.sf.net SuperKaramba] and KDesktop, but it's more. It's a whole concept of functionality and beauty.
  
A súa creación baséase na [http://doc.trolltech.com/graphicsview.html Infraestrutura de Visualización Gráfica] de Qt que se introduciu con Qt 4.2.
+
Its implementation is based on the Qt [http://doc.trolltech.com/graphicsview.html Graphics View Framework] introduced in Qt 4.2.
  
Desde o punto de vista dos programadores, hai varias clases en libplasma que desenvolven funcións básicas.
+
From a developer point of view there are some classes in libplasma who play central roles.
  
* '''Corona''': extende [http://doc.trolltech.com/qgraphicsscene.html QGraphicsScene] e fornece funcións para engadir aplicacionciñas e temas de karamba.
+
* '''Corona''': extends [http://doc.trolltech.com/qgraphicsscene.html QGraphicsScene] and provides functionality for adding applets and karamba themes.
* '''Widget''': extende [http://doc.trolltech.com/qgraphicsitem.html QGraphicsItem] e funciona como simples elementos no escritorio. Existen varios incorporados a libplasma, como iconas ou botóns.
+
* '''Widget''': extends [http://doc.trolltech.com/qgraphicsitem.html QGraphicsItem] and works as simple elements in the desktop. There are some built-in in libplasma as icons or buttons.
* '''Applet''': extende Widget e desenvolve funcións sofisticadas como a exhibición de rss, un reloxio ou o seguimento do sistema.
+
* '''Applet''': extends Widget and implements sophisticated functionality as rss display, a clock or system monitoring.
* '''DataEngine''': O uso normal dun DataEngine consiste en fornecer datos para que os mostre unha aplicacionciña. Isto permite que os elementos da interface do usuario mostren todo tipo de datos.
+
* '''DataEngine''': The common use of a DataEngine is to provide data to a applet for display. This allows a user interface elements to show all sorts of data.
  
===Para ler máis===
+
===Further reading===
* [http://plasma.kde.org Sitio web de Plasma]
+
* [http://plasma.kde.org Plasma homesite]
 
* [http://api.kde.org/4.0-api/kdebase-workspace-apidocs/libs/plasma/html/index.html API]
 
* [http://api.kde.org/4.0-api/kdebase-workspace-apidocs/libs/plasma/html/index.html API]
* [http://techbase.kde.org/Projects/Plasma Páxina de Plasma en techbase]
+
* [http://techbase.kde.org/Projects/Plasma Plasma techbase page]

Revision as of 18:05, 10 July 2008


Development/Architecture/KDE4/Plasma


Plasma is the name of the new desktop planned to replace KDesktop in KDE4. You may think that it is a union of SuperKaramba and KDesktop, but it's more. It's a whole concept of functionality and beauty.

Its implementation is based on the Qt Graphics View Framework introduced in Qt 4.2.

From a developer point of view there are some classes in libplasma who play central roles.

  • Corona: extends QGraphicsScene and provides functionality for adding applets and karamba themes.
  • Widget: extends QGraphicsItem and works as simple elements in the desktop. There are some built-in in libplasma as icons or buttons.
  • Applet: extends Widget and implements sophisticated functionality as rss display, a clock or system monitoring.
  • DataEngine: The common use of a DataEngine is to provide data to a applet for display. This allows a user interface elements to show all sorts of data.

Further reading


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.