Difference between revisions of "Development/Architecture/KDE4/Plasma"

Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
 
{{Template:I18n/Language Navigation Bar|Development/Architecture/KDE4/Plasma}}
 
{{Template:I18n/Language Navigation Bar|Development/Architecture/KDE4/Plasma}}
  
Plasma is the name of the new desktop planned to replace KDesktop in KDE4. You may think that it is a union of [http://netdragon.sf.net SuperKaramba] and KDesktop, but it's more. It's a whole concept of functionality and beauty.
+
Plasma é o nome do novo escritorio que se proxecta para substituir a KDesktop en KDE4. Poderíase pensar que é a unión de [http://netdragon.sf.net SuperKaramba] e KDesktop, mais é máis. É un concepto completamente novo de funcionalidade e beleza.
  
Its implementation is based on the Qt [http://doc.trolltech.com/graphicsview.html Graphics View Framework] introduced in Qt 4.2.
+
A súa creación baséase na [http://doc.trolltech.com/graphicsview.html Infraestrutura de Visualización Gráfica] de Qt que se introduciu con Qt 4.2.
  
From a developer point of view there are some classes in libplasma who play central roles.
+
Desde o punto de vista dos programadores, hai varias clases en libplasma que desenvolven funcións básicas.
  
* '''Corona''': extends [http://doc.trolltech.com/qgraphicsscene.html QGraphicsScene] and provides functionality for adding applets and karamba themes.
+
* '''Corona''': extende [http://doc.trolltech.com/qgraphicsscene.html QGraphicsScene] e fornece funcións para engadir aplicacionciñas e temas de karamba.
* '''Widget''': extends [http://doc.trolltech.com/qgraphicsitem.html QGraphicsItem] and works as simple elements in the desktop. There are some built-in in libplasma as icons or buttons.
+
* '''Widget''': extende [http://doc.trolltech.com/qgraphicsitem.html QGraphicsItem] e funciona como simples elementos no escritorio. Existen varios incorporados a libplasma, como iconas ou botóns.
* '''Applet''': extends Widget and implements sophisticated functionality as rss display, a clock or system monitoring.
+
* '''Applet''': extende Widget e desenvolve funcións sofisticadas como a exhibición de rss, un reloxio ou o seguimento do sistema.
* '''DataEngine''': The common use of a DataEngine is to provide data to an applet for display. This allows a user interface elements to show all sorts of data.
+
* '''DataEngine''': O uso normal dun DataEngine consiste en fornecer datos para que os mostre unha aplicacionciña. Isto permite que os elementos da interface do usuario mostren todo tipo de datos.
  
===Further reading===
+
===Para ler máis===
* [http://plasma.kde.org Plasma homesite]
+
* [http://plasma.kde.org Sitio web de Plasma]
 
* [http://api.kde.org/4.0-api/kdebase-workspace-apidocs/libs/plasma/html/index.html API]
 
* [http://api.kde.org/4.0-api/kdebase-workspace-apidocs/libs/plasma/html/index.html API]
* [http://techbase.kde.org/Projects/Plasma Plasma techbase page]
+
* [http://techbase.kde.org/Projects/Plasma Páxina de Plasma en techbase]

Revision as of 18:03, 10 July 2008


Development/Architecture/KDE4/Plasma


Plasma é o nome do novo escritorio que se proxecta para substituir a KDesktop en KDE4. Poderíase pensar que é a unión de SuperKaramba e KDesktop, mais é máis. É un concepto completamente novo de funcionalidade e beleza.

A súa creación baséase na Infraestrutura de Visualización Gráfica de Qt que se introduciu con Qt 4.2.

Desde o punto de vista dos programadores, hai varias clases en libplasma que desenvolven funcións básicas.

  • Corona: extende QGraphicsScene e fornece funcións para engadir aplicacionciñas e temas de karamba.
  • Widget: extende QGraphicsItem e funciona como simples elementos no escritorio. Existen varios incorporados a libplasma, como iconas ou botóns.
  • Applet: extende Widget e desenvolve funcións sofisticadas como a exhibición de rss, un reloxio ou o seguimento do sistema.
  • DataEngine: O uso normal dun DataEngine consiste en fornecer datos para que os mostre unha aplicacionciña. Isto permite que os elementos da interface do usuario mostren todo tipo de datos.

Para ler máis


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.