Development/Architecture/KDE4/KParts (pl)

< Development‎ | Architecture‎ | KDE4
Revision as of 20:59, 18 July 2008 by Michalborek (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Development/Architecture/KDE4/KParts


KParts to nazwa komponentu należącego do frameworka KDE. Pojedynczy komponent nazywany jest KPart. Np. Konsole jest dostępny jako komponent KPart i jest wykorzystywany przez takie aplikacje jak Konqueror, czy Kate. Dobrym przykładem wykorzystania kompoentnów KParts jest Konqueror, który (między innymi) wykorzystuje komponent KWord do wyświetlania dokumentów, KMPlayer do odtwarzania multimediów oraz Kontact, który sprowadza aplikacje kdepim pod jeden dach.

Więcej informacji


KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal