(Importing a new version from external source)
(Importing a new version from external source)
 
(12 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 26: Line 26:
 
##[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/MIME Types|Tipos MIME]].
 
##[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/MIME Types|Tipos MIME]].
 
##[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Network Transparency|Transparencia da rede]].
 
##[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Network Transparency|Transparencia da rede]].
#Inter Client Communication
+
#Comunicación entre clientes.
##[[/DCOP|Desktop Communication Protocol (DCOP)]]
+
##[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/DCOP|Protocolo de comunicación de escritorio (DCOP)]].
#[[/Starting Other Programs|Starting Other Programs]]
+
#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Starting Other Programs|Iniciar outros aplicativos]].
#[[/i18n and l10n|il8n and l10n]]
+
#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/i18n and l10n|Internacionalización e localización]].
  
==Desktop Framework==
+
==Infraestrutura do escritorio==
  
#[[/Panel Applets|Panel Applets]]
+
#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Panel Applets|Trebellos de panel]].
#[[/Control Center Modules|Control Center Modules]]
+
#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Control Center Modules|Módulos do centro de control]].
  
==Multimedia Framework==
+
==Infraestrutura de son e vídeo==
  
#[http://space.twc.de/~stefan/kde/arts-mcop-doc/ aRts] - the current state
+
#[http://space.twc.de/~stefan/kde/arts-mcop-doc/ aRts] — O estado actual.
#[[/Imaging and Animation|Imaging and Animation]]
+
#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Imaging and Animation|Imaxe e animacións]].
  
==Component Architecture==
+
==Arquitectura de compoñentes==
  
#[[/KParts|KParts]]
+
#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/KParts|KParts]].
#[[/Docking Into the Panel's System Tray|Docking Into the Panel's System Tray]]
+
#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Docking Into the Panel's System Tray|Amosar na área de notificacións]].
#[[/Java Integration|Java Integration]]
+
#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Java Integration|Integración con Java]].
  
==KOffice Architecture==
+
==Arquitectura de KOffice==
  
#[[/Document and View Introduction|Document and View Introduction]]
+
#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Document and View Introduction|Introdución ao documento e a vista]]
#[http://www.koffice.org/filters/ File Format Filters]
+
#[http://www.koffice.org/filters/ Filtros de formatos de ficheiros].
  
==Protocols==
+
==Protocolos==
  
#[http://www.freedesktop.org/wiki/Standards_2fwm_2dspec Window Management]
+
#[http://www.freedesktop.org/wiki/Standards_2fwm_2dspec Xestión de xanelas].
#[[/Session Management|Session Management]]
+
#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Session Management|Xestión de sesións]].
#[[/System Tray Docking|System Tray Docking]]
+
#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/System Tray Docking|Compatibilidade coa área de notificación]].
#[[/Drag-And-Drop|Drag-And-Drop]]
+
#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Drag-And-Drop|Arrastrar e soltar]].
#[[/Printing|Printing]]
+
#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Printing|Impresión]].
  
==Development Tools==
+
==Ferramentas de desenvolvemento==
  
#[[/Interface Documentation Tool|Interface Documentation Tool (Doxygen)]]
+
#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Interface Documentation Tool|Ferramenta de documentación de interfaces (Doxygen)]].
#[[/Integrated Development Environment|Integrated Development Environment (KDevelop)]]
+
#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Integrated Development Environment|Ambiente de desenvolvemento (KDevelop)]].
#[[/Graphical Debugger|Graphical Debugger (kdbg)]]
+
#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Graphical Debugger|Depurador gráfico (kdbg)]].
#[[/VCS Frontend|VCS Frontend (Subversion)]]
+
#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/VCS Frontend|Interface para o sistema de control de versións (Subversion)]].
#[[/Advanced Developer Text Editor|Advanced Developer Text Editor (Kate)]]
+
#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Advanced Developer Text Editor|Editor de texto avanzado para desenvolvedores (Kate)]].
#[[/Icon Editor|Icon Editor (KIconEdit)]]
+
#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Icon Editor|Editor de iconas (KIconEdit)]].
#[[/Hex Editor|Hex Editor]]
+
#[[Special:myLanguage/Development/Architecture/KDE3/Hex Editor|Editor de datos en bruto]].
  
==Development HOWTOs==
+
==Aprendizaxes de desenvolvemento==
  
#[[Policies/Binary_Compatibility_Issues_With_C%2B%2B|Binary Compatibility Issues With C++]]
+
#[[Special:myLanguage/Policies/Binary Compatibility Issues With C++|Problemas de compatibilidade de binarios con C++]].
  
[[Category:KDE3]]
+
[[Category:Versión 3.x do software de KDE/gl]]
[[Category:Architecture]]
+
[[Category:Arquitectura/gl]]

Latest revision as of 09:23, 10 November 2012


Warning
This section needs improvements: Please help us to

cleanup confusing sections and fix sections which contain a todo


Infraestrutura de desenvolvemento

 1. Estrutura das bibliotecas.
 2. Acceso a recursos do sistema.
  1. Recursos estándar.
  2. Carga de iconas.
  3. Caché da configuración do sistema (KSycoca).
 3. Imaxes.
  1. Imaxes de baixo nivel con QPainter.
  2. Imaxes estruturadas con QCanvas.
  3. Imaxes en tres dimensións con OpenGL.
 4. Interface de usuario.
  1. Patrón de accións.
  2. Definición de menús e barras de ferramentas en XML.
  3. Fornecer axuda en internet.
 5. Trebellos complexos.
  1. Renderizador de HTML con JavaScript.
  2. Diálogo de ficheiros.
  3. Amosar grandes cantidades de datos — Uso de QListView, QListBox e QIconView.
 6. Compoñentes e servizos.
  1. Servizos de KDE.
  2. Tipos MIME.
  3. Transparencia da rede.
 7. Comunicación entre clientes.
  1. Protocolo de comunicación de escritorio (DCOP).
 8. Iniciar outros aplicativos.
 9. Internacionalización e localización.

Infraestrutura do escritorio

 1. Trebellos de panel.
 2. Módulos do centro de control.

Infraestrutura de son e vídeo

 1. aRts — O estado actual.
 2. Imaxe e animacións.

Arquitectura de compoñentes

 1. KParts.
 2. Amosar na área de notificacións.
 3. Integración con Java.

Arquitectura de KOffice

 1. Introdución ao documento e a vista
 2. Filtros de formatos de ficheiros.

Protocolos

 1. Xestión de xanelas.
 2. Xestión de sesións.
 3. Compatibilidade coa área de notificación.
 4. Arrastrar e soltar.
 5. Impresión.

Ferramentas de desenvolvemento

 1. Ferramenta de documentación de interfaces (Doxygen).
 2. Ambiente de desenvolvemento (KDevelop).
 3. Depurador gráfico (kdbg).
 4. Interface para o sistema de control de versións (Subversion).
 5. Editor de texto avanzado para desenvolvedores (Kate).
 6. Editor de iconas (KIconEdit).
 7. Editor de datos en bruto.

Aprendizaxes de desenvolvemento

 1. Problemas de compatibilidade de binarios con C++.

This page was last edited on 10 November 2012, at 09:23. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.