Contribute (gl)

Revision as of 17:15, 29 October 2008 by Tampakrap (Talk | contribs) (translation (partial))

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Contribute

Esta páxina pretende fornecer unha vista xeral sobre os diferentes aspectos do desenvolvemento do KDE en concretoa para temas relacionados coa programación. O proxecto KDE dalle a benvida a quen queira que desexe axudar.

noframe
 
Note
Hai moitas maneiras de colaborar co desenvolvemento do KDE. Pódense resumir en varias categorías:
Documentación, Tradución, Desenvolvemento, Usabilidade, Accesibilidade, Gráficos, Promoción
Non é programador/a? Consulte as páxinas do KDE sobre como participar para ver outros xeitos de colaborar. Consulte tamén:Bugsquad!

Fontes de novas e correo

A dirección xeral do proxecto KDE vén determinada por quen traballa - non existe un plano de alto nível único de como será o KDE no futuro.

Se quere coñecer o que está a acontecer agora mesmo, existen moitas fontes que pode considerar:

Listas de correo
Probabelmente, a mellor maneira de averiguar que é o que está a acontecer no desenvolvemento do KDE. Os arquivos están disponíbeis aquí
CommitFilter
Reciba notificacións acerca dos envíos de SVN nas áreas que lle interesen.
KDE Commit-Digest
Resumo semanal dos envíos por SVN.
The Dot
O sitio de noticias do KDE

Comezar a programar

Comezar a programar para o KDE é cuestión de atopar algo que haxa que arranxar e arranxalo. Interesaralle consultar a vista xeral dos módulos para atopar o que lle interesa; despois de arranxar algo, envíe un parche. Se fai isto varias veces, quererá solicitar unha conta de SVN para poder arranxar as cousas directamente.

De momento existen dúas opcións para programar en KDE - pode traballar en KDE3 ou en KDE4. KDE3 é unha boa escolla para arranxar erros; porén, o esforzo de desenvolvemento principal (e todas as funcionalidades novas) está en KDE4. Este documento céntrase fundamentalmente no traballo en KDE4.

C++

O KDE está escrito principalmente en C++. Se non está familiarizado/a co C++, debería traballar un pouco con el. Existen moitos libros bons sobre o C++ - unha fonte excelente é Bruce Eckel's "Thinking in C++", que está disponíbel tanto para a transferencia gratuíta como en forma de documento impreso. Non é esencial comprendelo todo antes de comezar co KDE, mais cómpre entender a sintaxe e operacións básicas.

Qt

Para unha programación máis perfeccionada en KDE, cómpre entender as ferramentas Qt. Se non está familiarizado/a co Qt, debería seguir os tutoriais que se inclúen co Qt (Qt4 version, Qt3 version).

Se lle apetecen máis a multimedia e os vídeos ao principio, talvez lle interese pasar dous sorprendentes minutos vendo Building a Simple Help Documentation Browser with Qt4 Designer. Se lle resulta interesante, pode ver tamén a introdución en video Hello Qt de Mark Summerfield, que é parte das presentacións dos Días do Programador de Trolltech de 2006.

Se o que procura é unha introdución máis sinxela ao Qt ou unha ollada alternativa, bótelle un ollar ao The Independent Qt Tutorial (actualmente fóra de liña debido ao contrato do libro).

Se prefire aprender Qt lendo un libro tradicional, bótelle unha ollada á páxina de libros da Trolltech. Dispón tamén de máis suxestións acerca de como familiarizarse con Qt4 aquí.

KDE

A range of information on KDE techniques is available in the tutorial section. Note that some of these tutorials still target KDE3, though they should be at least partly applicable.

You will also find useful information on KDE coding in the FAQs section. This information may also be somewhat dated for KDE4, however much of it is broadly applicable, even outside KDE.

You can also read KDE coding books.

Last, but by no means least, KDE comes with extensive class (Application Programmer Interface) documentation. This is available in the KDE API Reference Manuals section, which also contains a number of useful links on how to write or update the class documentation. You can also generate these on your own machine, or refer to a more up-to-date online version at The English Breakfast Network.

A more detailed description of the steps above is available in our Programming Guide.

Getting Involved in Bug Hunting and Application Quality

There is a large number of applications within KDE, and not all of them have a maintainer dedicated to managing bugs and generally helping out with all the issues associated with turning some working code into a polished application.

If you are interested in helping out with KDE, but don't know where to start, visit Contribute Website for more information. Note that you do not need any programming skills to become involved. In particular develpers regurarly publish so-called Junior Jobs to encourage new contributions.

Of course, you can become involved in bug hunting without being part of the KDE Quality Team - just create yourself an account on the KDE bug tracking system, and start searching / sorting through the bugs. Again, you don't have to have programming skills - it helps the programmers enormously just to have a procedure that allows a bug to be consistently reproduced.

The Bugsquad tries to keep track of bugs in KDE software and make sure that valid bugs are noticed by developers. You do not need any programming knowledge to be in the Bugsquad; in fact it is a great way to return something to the KDE community if you cannot program.

Historical Sources

KDE Traffic
Summary of the development mailing lists. KDE Traffic ran for 76 issues, from 10 March 2001 until 16 April 2004. The KDE Commit-Digest (described above) is its logical successor.