Revision history of "Contribute/pl"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

 • (cur | prev) 19:00, 20 December 2012FuzzyBot (Talk | contribs). . (13,122 bytes) (+84). . (Updating to match new version of source page)
 • (cur | prev) 17:00, 8 December 2012FuzzyBot (Talk | contribs). . (13,038 bytes) (+42). . (Updating to match new version of source page)
 • (cur | prev) 10:00, 4 November 2012FuzzyBot (Talk | contribs). . (12,996 bytes) (+41). . (Updating to match new version of source page)
 • (cur | prev) 08:26, 20 July 2012AnneW (Talk | contribs). . (12,955 bytes) (-52)
 • (cur | prev) 23:11, 22 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (13,007 bytes) (+53). . (Created page with ":* '''Przejrzyj kod źródłowy'''. http://websvn.kde.org and https://projects.kde.org/ pomogą przejrzeć kod. Przeczytaj logi z commitów i różnice w wersji kodu (diff), na ...")
 • (cur | prev) 23:06, 22 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,954 bytes) (+99). . (Created page with "Jeśli masz pytania dotyczące rozwoju KDE, masz wiele możliwości, by znaleźć na nie odpowiedzi: <blockquote> :* '''Przeczytaj FAQ programistów'''. Na wiele pytań dotycząc...")
 • (cur | prev) 22:49, 22 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,855 bytes) (+46). . (Created page with "Niektóre projekty, zajmujące się analizą interfejsów użytkownika mogą obejmować: sprawdzenie, czy klawisze skrótów są spójne we wszystkich aplikacjach KDE, czy okna d...")
 • (cur | prev) 22:45, 22 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,809 bytes) (+17). . (Created page with "Niektóre dokumenty zawierają [http://developer.kde.org/documentation/standards/kde/style/basics/index.html Wytyczne dot. interfejsu użytkownika KDE (standardy projektowania)]...")
 • (cur | prev) 22:42, 22 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,792 bytes) (+23). . (Created page with "[http://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-usability KDE Usability Mailing List] jest aktywnym miejscem, dobrym do dyskusji o Twoich pomysłach. Jej strona WWW znajduje się pod a...")
 • (cur | prev) 22:38, 22 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,769 bytes) (+16). . (Created page with "Łatwo przeprowadzić szybką analizę interfejsu użytkownika, ale trudno przekonać ludzi do zmiany interfejsu. Dobra, przekonywująca analiza korzysta z wytycznych KDE, progra...")
 • (cur | prev) 22:31, 22 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,753 bytes) (+17). . (Created page with "Interfejs użytkownika jest rozległym tematem i również bardzo subiektywnym - to, co dla jednych jest oczywiste, dla innych będzie absurdem i odwrotnie. Dlatego najważniejsz...")
 • (cur | prev) 22:29, 22 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,736 bytes) (+49). . (Created page with "Bugsquad stara się śledzić błędy w oprogramowaniu KDE i upewniać się, że są one poprawiane przez programistów. Nie musisz mieć wiedzy programis...")
 • (cur | prev) 22:25, 22 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,687 bytes) (+30). . (Created page with "Na szczęście to zadanie nie jest zazwyczaj bardzo trudne, ponieważ istnieją dobre narzędzia pomagające projektować interfejsy użytkownika, najważniejsze, byś wiedzę tu...")
 • (cur | prev) 22:16, 22 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,657 bytes) (-53). . (Created page with "Oczywiście można zaangażować się w szukanie błędów, nie będąc członkiem KDE Quality Team - po prostu zakładasz konto w [http://bugs.kde.org systemie śledzenia błęd...")
 • (cur | prev) 22:12, 22 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,710 bytes) (-20). . (Created page with "Jeśli chciałbyś pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć, możesz zacząć od członkostwa w KDE Quality Team - zobacz stronę [http://techbase.kde.org/Contribute/Quality_Team...")
 • (cur | prev) 22:07, 22 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,730 bytes) (-51). . (Created page with "KDE zawiera dużo aplikacji, ale nie każda z nich ma opiekuna odpowiedzialnego za poprawę błędów, więc zazwyczaj pomagają sobie wszyscy zaangażowani w rozwój danej aplik...")
 • (cur | prev) 11:42, 22 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,781 bytes) (+16). . (Created page with "Pomoc kontekstowa w naturalny sposób jest związana z okienkami dialogowymi i widgetami. Aby przygotować pomoc kontekstową, powinieneś umieć programować. W rzeczywistości ...")
 • (cur | prev) 11:36, 22 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,765 bytes) (+5). . (Created page with "Pełny wykaz list mailingowych KDE jest dostępny [http://www.kde.org/mailinglists/ tutaj] and [http://mail.kde.org/mailman/listinfo tutaj]")
 • (cur | prev) 06:08, 22 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,760 bytes) (+10). . (Created page with "Szczegółowy przewodnik na temat whatsthis przy użyciu Qt Designer i bezpośrednio w kodzie źródłowym znajdziesz w [http://bddf.ca/~aseigo/whatsthis_tutorial/ WhatsThis Tuto...")
 • (cur | prev) 20:15, 21 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,750 bytes) (+1). . (Created page with "Szczegółowy opis powyższych zagadnień znajdziesz w naszym [http://quality.kde.org/develop/howto/howtohack.php Przewodniku programisty].")
 • (cur | prev) 20:12, 21 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,749 bytes) (-43). . (Created page with "Ostatnia, choć nie najmniej ważna sprawa dotyczy dokumentacji klas KDE dostępnej w sekcji KDE API Reference Manuals, zawierającej ...")
 • (cur | prev) 20:07, 21 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,792 bytes) (+21). . (Created page with "Zobacz listę książek traktujących o kodowaniu w KDE.")
 • (cur | prev) 20:06, 21 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,771 bytes) (-2). . (Created page with "Przydatne informacje dotyczące kodowania znajdziesz w dziale FAQ. Informacje tam zawarte mogą dotyczyć KDE4, jednak opisują bardziej ogólne zagadnienia,...")
 • (cur | prev) 20:02, 21 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,773 bytes) (-21). . (Created page with "Informacje o pracy w KDE zawarte są w sekcji tutoriali. Zauważ, że niektóre z nich wciąż dotyczą KDE3, ale przynajmniej częściowo powinny być ...")
 • (cur | prev) 19:59, 21 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,794 bytes) (-6)
 • (cur | prev) 19:59, 21 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,800 bytes) (-13). . (Created page with "Jeśli wolisz uczyć się, czytając tradycyjną książkę papierową, zobacz [http://qt.nokia.com/developer/books/ książki dotyczące Qt]. Więcej wskazówek dostępnych jest...")
 • (cur | prev) 19:56, 21 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,813 bytes) (-9). . (Created page with "Jeśli potrzebujesz łatwego wprowadznie do Qt lub po prostu szukasz innego spojrzenia na pakiet Qt, zajrzyj do książki [http://qt4.digitalfanatics.org/tiqt/ The Independent Qt...")
 • (cur | prev) 19:53, 21 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,822 bytes) (-59). . (Created page with "Aby biegle programować w KDE, należy znać pakiet Qt. Jeśli go nie znasz, rozpocznij od tutoriali zawartych w [http://doc.qt.nokia.com/latest Dokumentacji Qt].")
 • (cur | prev) 19:51, 21 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,881 bytes) (+43). . (Created page with "KDE jest napisane głównie w C++. Powinieneś poćwiczyć, jeśli nie jesteś zaznajomiony z tym językiem. Istnieje wiele dobrych książek o C++ - doskonałym źródłem infor...")
 • (cur | prev) 19:45, 21 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,838 bytes) (+4). . (Created page with "* Lista modułów KDE * Wysyłanie poprawek * [[Contribute/Get a Contributor Account|Ubieganie się o konto Współ...")
 • (cur | prev) 19:43, 21 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,834 bytes) (+19). . (Created page with "Pierwsze kroki w kodowaniu najlepiej skierować na znalezienie czegoś, co można poprawić. Konsultując się w sprawie problemów, na które będziesz szukał odpowiedzi, być ...")
 • (cur | prev) 19:37, 21 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,815 bytes) (-7). . (Created page with "Jeśli w używanej aplikacji wystąpi błąd, wtedy narzędzie o nazwie '''Dr Konqi''' pomoże Ci zgłosić zaistniały problem. Dowiedz się więcej [[Development/Tutorials/De...")
 • (cur | prev) 19:34, 21 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,822 bytes) (+38). . (Created page with "Najprostszy sposób, by przyczynić się do rozwoju KDE to [http://userbase.kde.org/Asking_Questions#Reporting_KDE_Bugs zgłosić błąd], znaleziony w KDE, używając [https://b...")
 • (cur | prev) 19:31, 21 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,784 bytes) (-2). . (Created page with "; [http://commit-digest.org/ KDE Commit-Digest] : Cotygodniowe podsumowanie commitów do repozytoriów kodu źródłowego.")
 • (cur | prev) 19:29, 21 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,786 bytes) (+13). . (Created page with "; [http://commitfilter.kde.org/ CommitFilter] : Powiadomienia o commitach do repozytoriów kodu źródłowego dotyczące obszarów, które Cię interesują.")
 • (cur | prev) 19:26, 21 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,773 bytes) (+25). . (Created page with "Jeśli chcesz się dowiedzieć, co obecnie dzieje się w projekcie, to istnieje wiele źródeł, które warto zobaczyć: ; [http://www.kde.org/mailinglists/ Listy mailingowe] : P...")
 • (cur | prev) 19:23, 21 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,748 bytes) (+22). . (Created page with "Ogólny kierunek rozwoju projektu KDE jest określana przez wszystkich, którzy wnoszą swój wkład - nie ma jednego decydującego planu, jak KDE będzie wyglądać w przyszło...")
 • (cur | prev) 19:20, 21 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,726 bytes) (-6). . (Created page with "==Odpowiedzi na Twoje pytania==")
 • (cur | prev) 19:19, 21 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,732 bytes) (+8). . (Created page with "== Interfejs użytkownika ==")
 • (cur | prev) 18:58, 21 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,724 bytes) (-8). . (Created page with "== Szukanie błędów i poprawa jakości aplikacji ==")
 • (cur | prev) 18:57, 21 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,732 bytes) (+5). . (Created page with "==== Pomoc kontekstowa: Whatsthis ====")
 • (cur | prev) 18:55, 21 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,727 bytes) (-2). . (Created page with "== Wprowadzenie do kodowania ==")
 • (cur | prev) 18:55, 21 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,729 bytes) (-5). . (Created page with "; [http://dot.kde.org/ The Dot] : Aktualności.")
 • (cur | prev) 18:54, 21 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,734 bytes) (+7). . (Created page with "== Zgłaszanie błędów ==")
 • (cur | prev) 18:54, 21 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,727 bytes) (-1). . (Created page with "== Wiadomości i poczta ==")
 • (cur | prev) 18:52, 21 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,728 bytes) (-6)
 • (cur | prev) 18:51, 21 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,734 bytes) (+6)
 • (cur | prev) 18:51, 21 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,728 bytes) (-18). . (Created page with "{{Note|Jest wiele sposobów, aby zaangażować się w rozwój KDE: :''Dokumentacja, Tłumaczenie, Prace programistyczne, Użyteczność, Dostępność, Grafika, Promocja ''Nie je...")
 • (cur | prev) 18:40, 21 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,746 bytes) (+36). . (Created page with "{{Template:I18n/Language Navigation Bar|Contribute}} Ta strona ma na celu przegląd różnych spraw związanych z rozwojem KDE, w szczególności w zakresie zagadnień związanyc...")
 • (cur | prev) 18:35, 21 June 2012Toudidel (Talk | contribs). . (12,710 bytes) (+12,710). . (Created page with "Współpraca")
KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal