Difference between revisions of "Contribute/nl"

Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
(33 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages />
 
<languages />
{{Template:I18n/Language Navigation Bar|Contribute}}
+
 
 
Deze pagina geeft een overzicht van de verschillende aspecten van het bijdragen aan KDE, met name voor de programmeertaken. ''Het KDE-project is blij met iedereen die meehelpt.''
 
Deze pagina geeft een overzicht van de verschillende aspecten van het bijdragen aan KDE, met name voor de programmeertaken. ''Het KDE-project is blij met iedereen die meehelpt.''
  
Line 29: Line 29:
 
De gemakkelijkste manier om aan KDE bij te dragen is om [http://userbase.kde.org/Asking_Questions#Reporting_KDE_Bugs fouten te rapporteren] die u vindt in KDE met behulp van het [https://bugs.kde.org/ KDE-foutensysteem] (ook bekend onder de naam '''Bugzilla''').
 
De gemakkelijkste manier om aan KDE bij te dragen is om [http://userbase.kde.org/Asking_Questions#Reporting_KDE_Bugs fouten te rapporteren] die u vindt in KDE met behulp van het [https://bugs.kde.org/ KDE-foutensysteem] (ook bekend onder de naam '''Bugzilla''').
  
If the application you are using crashes then the '''Dr Konqi''' utility will appear and guide you through the process of reporting the crash. Learn more by reading  [[Development/Tutorials/Debugging/How_to_create_useful_crash_reports|how to create useful crash reports]].
+
Als de KDE-applicatie crasht tijdens het gebruik, dan verschijnt een '''Dr Konqi'''-venster, dat u door het proces zal loodsen om de crash te rapporteren. Lees hier meer over op de pagina [[Development/Tutorials/Debugging/How_to_create_useful_crash_reports|hoe een nuttig crash-rapport te maken]].
  
== Getting Started with Coding ==
+
== Aan de slag met programmeren ==
  
Getting started at coding for KDE is a matter of finding something to fix, and fixing it. You may want to consult the module overview to help find what you are looking for; once you have fixed something, you will want to send in a patch. If you do that a few times, you may want to apply for a KDE Contributor account so you can improve things directly.
+
Aan de slag gaan met programmeren in KDE is een kwestie van een probleem zoeken, en het oplossen. U kunt het moduleoverzicht raadplegen om uit te vinden waar u naar zoekt; als u iets opgelost hebt, dan kunt u een patch inzenden. Als u dat enkele keren gedaan heeft, wordt het misschien gemakkelijker om een KDE Contributor-account aan te vragen, zodat u direct dingen kunt verbeteren.
  
* [[Contribute/List of KDE Modules|Module overview]]
+
* [[Contribute/List of KDE Modules|Moduleoverzicht]]
* [[Contribute/Send Patches|Sending patches]]
+
* [[Contribute/Send Patches|Patches inzenden]]
* [[Contribute/Get a Contributor Account|Applying for a KDE Contributor Account]]
+
* [[Contribute/Get a Contributor Account|Een KDE Contributor-account aanvragen]]
* [[Contribute/First Steps with your KDE SVN Account|First steps with your new Contributor account]]
+
* [[Contribute/First Steps with your KDE SVN Account|Aan de slag met uw Contributor-account]]
  
 
=== C++ ===
 
=== C++ ===
  
KDE is mostly written in C++. If you are not familiar with C++, you should do at least some work on it. There are a number of good books on C++ - an excellent source is [http://mindview.net/Books/TICPP/ThinkingInCPP2e.html Bruce Eckel's "Thinking in C++"], which is available both as a free download and as a printed document. It isn't essential to understand everything before you start in KDE, but you do need to understand basic syntax and operations.
+
KDE is voor het grootste gedeelte geschreven in C++. Bent u niet bekend met C++, dan is het nuttig om er ten minste een beetje werk in te steken. Er zijn heel wat goede boeken over C++ - een uitstekende referentie is [http://mindview.net/Books/TICPP/ThinkingInCPP2e.html "Thinking in C++" door Bruce Eckel]. Dit boek is beschikbaar als gratis download en als gedrukte versie. Het is niet nodig om alles door te hebben voordat u aan KDE gaat werken, maar u moet wel de basis-syntaxis en -operaties kennen.
  
 
=== Qt ===
 
=== Qt ===
  
To become proficient with KDE coding, you should understand the Qt toolkit. If you are not familiar with Qt, you should work through the tutorials included with [http://doc.qt.nokia.com/latest Qt Reference Documentation].
+
<span class="mw-translate-fuzzy">
 +
Om goed te worden in KDE-programmeren, moet u de Qt-bibliotheek begrijpen. Kent u Qt niet, dan is het goed om de tutorials uit de [http://doc.qt.nokia.com/latest Qt-referentiedocumentatie] volgen.
 +
</span>
  
If you need a gentler introduction to Qt, or would just like an alternative view, then you may wish to look at the [http://qt4.digitalfanatics.org/tiqt/ The Independent Qt Tutorial] (Currently offline due to book contract).
+
Hebt u een rustigere introductie in Qt nodig, of wilt u gewoon een andere kijk op de zaak, dan kunt u kijken naar [http://www.apress.com/9781590598313 Foundations of Qt Development].
  
If you prefer to learn Qt by reading a traditional book, take a look at the  [http://qt.nokia.com/developer/books/ Books about Qt page]. More suggestions on becoming familiar with Qt4 are available [http://doc.qt.nokia.com/latest/how-to-learn-qt.html How to Learn Qt page].  
+
<span class="mw-translate-fuzzy">
 +
Wilt u liever een gewoon boek lezen, kijk dan eens naar de pagina [http://qt.nokia.com/developer/books/ Boeken over Qt]. Nog meer suggesties om vertrouwd te raken met Qt 4 staan op de pagina [http://doc.qt.nokia.com/latest/how-to-learn-qt.html Hoe leer ik Qt].
 +
</span>
  
 
=== KDE ===
 
=== KDE ===
  
A range of information on KDE techniques is available in the [[Development/Tutorials|tutorial section]]. Note that some of these tutorials still target KDE3, though they should be at least partly applicable.
+
Een grote hoeveelheid informatie over KDE-technieken staat in de [[Development/Tutorials|tutorial-sectie]]. Let op dat sommige van deze tutorials nog over KDE 3 gaan, maar ook die zijn nog steeds minstens gedeeltelijk relevant.
  
You will also find useful information on KDE coding in the [[Development/FAQs|FAQs]] section. This information may also be somewhat dated for KDE4, however much of it is broadly applicable, even outside KDE.
+
Andere nuttige informatie over KDE-programmeren vindt u in de [[Development/FAQs|FAQ]]-sectie. Deze informatie kan ook enigszins verouderd zijn voor KDE 4, maar veel ervan is breed toepasbaar, zelfs buiten KDE.
  
You can also read [[Development/Further Information#Books|KDE coding books]].
+
U kunt ook [[Development/Further Information#Books|boeken over KDE-programmeren]] lezen.
  
Last, but by no means least, KDE comes with extensive class (Application Programmer Interface) documentation. This is available in the
+
Ten slotte is er de uitgebreide API-documentatie die bij KDE hoort. Deze is beschikbaar in de sectie [[Development/Tutorials/API Documentation|KDE API Reference Manuals]], die ook een serie nuttige links bevat over hoe deze klassendocumentatie geschreven en bijgewerkt kan worden. U kunt deze documentatie ook op uw eigen computer genereren, of bekijk een recentere online-versie op [http://api.kde.org/ API Reference].
[[Development/Tutorials/API Documentation|KDE API Reference Manuals]] section, which also contains a number of useful links on how to write or update the class documentation. You can also generate these on your own machine, or refer to a more up-to-date online version at [http://api.kde.org/ API Reference].
+
  
A more detailed description of the steps above is available in our [http://quality.kde.org/develop/howto/howtohack.php Programming Guide].
+
Een meer gedetailleerde beschrijving van de bovenstaande stappen staat in onze [http://quality.kde.org/develop/howto/howtohack.php Programmeergids].
  
==== Context Help: Whatsthis ====
+
==== Contexthulp (Wat is dit) ====
  
Context help is inseparable from the dialogs and widgets, as they are the target of the context help. In fact, in order to write context help, you have to touch programming or programming tools. Indeed, the context help is a property of widgets. In object oriented programming, a property can have different values, and behave differently depending on the value. In Qt/KDE programming, the name of the property is "whatsthis", and its value is the text the context help is going to display.
+
Contexthulp is onafscheidelijk verbonden met dialoogvensters en widgets, omdat die het doel van de contexthulp zijn. Feitelijk moet u, om contexthulp te schrijven, enkele programmeerhulpmiddelen gebruiken. Immers, de contexthulp is een eigenschap van widgets. In de objectgeorienteerde programmeerstijl kan een eigenschap verschillende waarden aannemen, en zich verschillend gedragen afhankelijk van de waarde. In Qt/KDE is de naam van de eigenschap "whatsthis", en zijn waarde is de tekst die in de contexthulp moet komen.
  
Fortunately, this task is usually not very difficult, as there are good tools to deal with user interface design, and better, you will use the knowledge acquired here later when dealing with user interface in general. Using the Qt framework (Qt is the base of KDE technology), it is possible to separate code and user interface. You have two basic cases here: the user interface is written with the general code of application (usually .cpp files) or in Qt Designer files (.ui files: it is a XML document). The second case is the best to start with, as it is simpler to work with. If you don't have Qt Designer installed, you can do so by installing the devel package of Qt from your distribution or the Qt Designer package (if your distribution has more fine grained packages).
+
Gelukkig is deze taak vaak niet heel moeilijk, want er zijn goede programma's om te werken aan het ontwerpen van gebruikersinterfaces. Bovendien zul je de opgedane kennis later weer kunnen gebruiken bij het ontwerpen van gebruikersinterfaces in het algemeen. Met het Qt-framework (Qt is de basis van de KDE-technologie) is het mogelijk om de code en de gebruikersinterface van elkaar te scheiden. Er zijn twee gevallen: de interface is geschreven samen met de algemene code van de applicatie (meestal .cpp-bestanden) of in Qt Designer-bestanden (.ui-bestanden, dit zijn XML-documenten). Het is het beste om te beginnen met het tweede geval, want hiermee is makkelijker te werken. Als Qt Designer niet geïnstalleerd is, dan kun je dat doen door het ontwikkelingspakket voor Qt te installeren via je distributie, of (als je distributie kleine pakketten heeft) het Qt Designer-pakket.
  
Here you can find a detailed guide for writing whatsthis using Qt Designer and working directly with the source code: [http://bddf.ca/~aseigo/whatsthis_tutorial/ WhatsThis Tutorial], by Aaron J. Seigo.
+
Onder de volgende link staat een gedetailleerd overzicht voor het schrijven van whatsthis, zowel met Qt Designer als direct met de broncode: [http://bddf.ca/~aseigo/whatsthis_tutorial/ WhatsThis Tutorial], door Aaron J. Seigo.
  
== Getting Involved in Bug Hunting and Application Quality ==
+
== Bugs oplossen en kwaliteitscontrole ==
  
There is a large number of applications within KDE, and not all of them have a maintainer dedicated to managing bugs and generally helping out with all the issues associated with turning some working code into a polished application.
+
Een groot aantal applicaties valt onder KDE, en niet al die programma's hebben iemand die het onderhoudt door foutrapporten bij te houden en te helpen met het omzetten van slechts een werkend stuk code in een gelikte applicatie.
  
If you are interested in helping out with KDE, but don't know where to start, becoming a member of the KDE Quality Team might appeal to you - see the [http://techbase.kde.org/Contribute/Quality_Team Quality Team website] for more information. Note that you do not need any programming skills to become involved. In particular developers regularly publish so-called [http://community.kde.org/KDE/Junior_Jobs Junior Jobs] to encourage new contributions.
+
Wil je meehelpen met KDE, maar weet je niet waar te beginnen, kan het je aanspreken om lid te worden van het KDE Quality Team - zie hun [http://techbase.kde.org/Contribute/Quality_Team website] voor meer informatie. Je hoeft geen enkele ervaring met programmeren te hebben om aan KDE mee te doen. Ontwikkelaars publiceren vaak zogenaamde [http://community.kde.org/KDE/Junior_Jobs Junior Jobs] (kleine taken voor beginners) om nieuwe bijdragers te werven.
  
Of course, you can become involved in bug hunting without being part of the KDE Quality Team - just create yourself an account on the KDE [http://bugs.kde.org bug tracking system], and start searching / sorting through the bugs. Again, you don't have to have programming skills - it helps the programmers enormously just to have a procedure that allows a bug to be consistently reproduced.
+
Je kunt natuurlijk ook meedoen aan het oplossen van fouten zonder dat je bij het KDE Quality Team gaat - maak een account aan op het [http://bugs.kde.org foutenrapportage-systeem] en begin eens door de rapporten heen te spitten. Ook hier hoef je niets van programmeren te weten - het helpt de programmeurs enorm als er een procedure is om een defect consistent te reproduceren.
  
The [[Contribute/Bugsquad|Bugsquad]] tries to keep track of bugs in KDE software and make sure that valid bugs are noticed by developers. You do not need any programming knowledge to be in the Bugsquad; in fact it is a great way to return something to the KDE community if you cannot program.
+
De [[Contribute/Bugsquad|Bugsquad]] probeert om fouten in KDE-software in de gaten te houden, en echte rapportages onder de aandacht te brengen van ontwikkelaars. Je hoeft (alweer) geen programmeerervaring te hebben om in de Bugsquad te zitten; het is een goede manier om iets terug te doen voor de KDE-gemeenschap als je niet kunt programmeren.
  
== User Interface ==
+
== Gebruikersinterface ==
  
User interface is a very wide subject, and very subjective too, as something obvious to someone is absurd to others and vice versa. Therefore, don't assume, argue clearly, stating your logical steps. Your main tool discussing it are objective reasoning and good sense.
+
Het ontwerpen van gebruikersinterfaces is een heel breed onderwerp, en het is ook heel subjectief: iets volstrekt logisch voor de ene persoon kan idioot zijn voor anderen, en andersom. Maak daarom geen aannamen, redeneer duidelijk, waarbij de logische stappen vermeld worden. Het belangrijkste hulpmiddel tijdens het overleggen is redeneren en gezond verstand.
  
It is easy to perform a quick user interface analysis, but it is hard to convince people to change the interface. A good, convincing analysis can gain much if it incorporates information from the KDE guidelines, competing program and operational system analysis, general design principles found in many books, user testing or individual (anecdotal) feedback. It is a volunteer project, and even if everybody agree with you, someone has to implement it.
+
Het is simpel om een vlugge gebruikersinterface te ontwerpen, maar het is lastig om mensen ervan te overtuigen dat een interface veranderd moet worden. Een goede, overtuigende analyse kan een hoop aan waarde winnen als hij informatie uit de KDE-richtlijnen bevat, een analyse van concurrerende programma's, algemene ontwerpprincipes die in vele boeken staan, tests op gebruikers, of individuele feedback (anekdotes). Het is een vrijwilligersproject, en zelfs als iedereen het met je eens is, moet iemand het wel implementeren.
  
The [http://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-usability KDE Usability Mailing List] is very active and a good place for discussing your ideas, and their homepage is at http://techbase.kde.org/Projects/Usability. If you are already an usability expert, please check [http://www.openusability.org/ OpenUsability.org], a project that brings open source developers and usability experts together, and is collaborating closely with KDE.
+
De [http://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-usability KDE Usability-maillijst] is zeer actief en een goede plaats om over je ideeën te discussiëren; de homepage is op [http://techbase.kde.org/Projects/Usability]. Ben je al een expert op het gebied van *usability* (bruikbaarheid), kijk dan eens op [http://www.openusability.org/ OpenUsability.org], een project dat open-source-ontwikkelaars in contact brengt met usability-experts, en nauw samenwerkt met KDE.
  
Some documents guiding documents include the [http://developer.kde.org/documentation/standards/kde/style/basics/index.html KDE User Interface Guidelines (design standards)] and [http://developer.kde.org/documentation/design/ui/index.html KDE User Interface Guidelines (design principles)].
+
Enkele relevante documenten zijn de [http://developer.kde.org/documentation/standards/kde/style/basics/index.html KDE-richtlijnen voor gebruikersinterfaces (ontwerpstandaarden)] en de [http://developer.kde.org/documentation/design/ui/index.html KDE-richtlijnen voor gebruikersinterfaces (ontwerpprincipes)].
  
Some projects for analysis of user interfaces may include: checking that shortcut keys are coherent across KDE applications, making sure that dialogs are directly relevant to the interaction that the user would expect, and finding users of KDE software to see how they perform common workflows.
+
Enkele projecten voor gebruikersinterface-analyse kunnen zijn: controleren of sneltoetsen consistent zijn tussen KDE-applicaties, bekijken of dialoogvensters direct relevant zijn bij de interactie die een gebruiker zou verwachten, en het zoeken van KDE-gebruikers om te zien hoe ze bepaalde taken verrichten.
  
==Getting Answers to Your Questions==
+
== Antwoorden op uw vragen krijgen ==
  
 
If your question concerns KDE development, your options are pretty much the same general user ones, with some modifications:
 
If your question concerns KDE development, your options are pretty much the same general user ones, with some modifications:
Line 101: Line 104:
 
:* '''Read the Developer FAQ'''. Many common developer questions have been answered in the [[Development/FAQs|KDE Developer FAQ]]
 
:* '''Read the Developer FAQ'''. Many common developer questions have been answered in the [[Development/FAQs|KDE Developer FAQ]]
 
:* '''Search/browse KDE websites'''. A lot of questions can also be answered from the KDE websites, and the documentation included on it. You can search all the KDE websites on the homepage. In addition, you can browse the [http://techbase.kde.org KDE TechBase website]. And if possible, help edit it for clarity, and use the talk page if something is unclear.
 
:* '''Search/browse KDE websites'''. A lot of questions can also be answered from the KDE websites, and the documentation included on it. You can search all the KDE websites on the homepage. In addition, you can browse the [http://techbase.kde.org KDE TechBase website]. And if possible, help edit it for clarity, and use the talk page if something is unclear.
:* '''Search mailing lists'''. A lot of questions have already been answered on the KDE mailing lists, particular the lists kde-devel, kde2-porting, kde-core-devel, kde-games-devel, kfm-devel and koffice-devel. You can search these lists either at [http://lists.kde.org/ lists.kde.org]. You should always search for your answer before asking questions on the mailing lists. When you ask a question on a mailing list you are emailing thousands of people -- please do this only if the answer is not available through a simple search.
+
:* '''Search mailing lists'''. A lot of questions have already been answered on the KDE mailing lists, particular the lists kde-devel, kde2-porting, kde-core-devel, kde-games-devel, kfm-devel and koffice-devel. You can search these lists at [http://lists.kde.org/ lists.kde.org]. You should always search for your answer before asking questions on the mailing lists. When you ask a question on a mailing list you are emailing thousands of people -- please do this only if the answer is not available through a simple search.
 
:* '''Search engines'''. Do not forget about your favorite search engine. One of the best search engines is Google. With Google you can also [http://groups.google.com/ search] the great bulk of Usenet news sites, which is also particularly helpful, especially for general programming and gcc-related questions.
 
:* '''Search engines'''. Do not forget about your favorite search engine. One of the best search engines is Google. With Google you can also [http://groups.google.com/ search] the great bulk of Usenet news sites, which is also particularly helpful, especially for general programming and gcc-related questions.
  
Line 113: Line 116:
 
</blockquote>
 
</blockquote>
  
A full list of KDE mailing lists is available [http://www.kde.org/mailinglists/ here] and [http://mail.kde.org/mailman/listinfo here].
+
Alle KDE-maillijsten staan [http://www.kde.org/mailinglists/ hier] en [http://mail.kde.org/mailman/listinfo hier] opgesomd.
  
 
[[Category:FAQs]]
 
[[Category:FAQs]]

Revision as of 19:00, 20 December 2012

Other languages:
Ελληνικά • ‎English • ‎español • ‎suomi • ‎français • ‎galego • ‎日本語 • ‎한국어 • ‎Nederlands • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎slovenčina • ‎中文(中国大陆)‎

Deze pagina geeft een overzicht van de verschillende aspecten van het bijdragen aan KDE, met name voor de programmeertaken. Het KDE-project is blij met iedereen die meehelpt.

noframe
 
Note
Er zijn vele manieren om mee te doen aan de ontwikkeling van KDE, die kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:
documentatie, vertaling, ontwikkeling, gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, uiterlijk, promotie
Kunt u niet programmeren? Zie KDE's pagina's over hoe u kunt meedoen om andere manieren te ontdekken om mee te helpen. Zie ook: Bugsquad!

Nieuws en mailbronnen

De richting waar het KDE-project heengaat, wordt bepaald door degenen die het werk doen - er is geen eenduidig plan over hoe KDE er in de toekomst uit zal zien.

Als u wilt ontdekken wat er momenteel wordt gedaan, dan is er een aantal bronnen die u kunt gebruiken:

Mail-lijsten
Waarschijnlijk de beste manier om uit te vinden wat er momenteel gebeurt rondom de KDE-ontwikkeling. Er zijn hier archieven beschikbaar.
CommitFilter
Ontvang berichten over wijzigingen aan de broncode van KDE in gebieden die u interessant vindt.
KDE Commit-Digest
Een wekelijkse samenvatting van broncodewijzigingen aan KDE.
The Dot
De nieuwssite over KDE.

Fouten rapporteren

De gemakkelijkste manier om aan KDE bij te dragen is om fouten te rapporteren die u vindt in KDE met behulp van het KDE-foutensysteem (ook bekend onder de naam Bugzilla).

Als de KDE-applicatie crasht tijdens het gebruik, dan verschijnt een Dr Konqi-venster, dat u door het proces zal loodsen om de crash te rapporteren. Lees hier meer over op de pagina hoe een nuttig crash-rapport te maken.

Aan de slag met programmeren

Aan de slag gaan met programmeren in KDE is een kwestie van een probleem zoeken, en het oplossen. U kunt het moduleoverzicht raadplegen om uit te vinden waar u naar zoekt; als u iets opgelost hebt, dan kunt u een patch inzenden. Als u dat enkele keren gedaan heeft, wordt het misschien gemakkelijker om een KDE Contributor-account aan te vragen, zodat u direct dingen kunt verbeteren.

C++

KDE is voor het grootste gedeelte geschreven in C++. Bent u niet bekend met C++, dan is het nuttig om er ten minste een beetje werk in te steken. Er zijn heel wat goede boeken over C++ - een uitstekende referentie is "Thinking in C++" door Bruce Eckel. Dit boek is beschikbaar als gratis download en als gedrukte versie. Het is niet nodig om alles door te hebben voordat u aan KDE gaat werken, maar u moet wel de basis-syntaxis en -operaties kennen.

Qt

Om goed te worden in KDE-programmeren, moet u de Qt-bibliotheek begrijpen. Kent u Qt niet, dan is het goed om de tutorials uit de Qt-referentiedocumentatie volgen.

Hebt u een rustigere introductie in Qt nodig, of wilt u gewoon een andere kijk op de zaak, dan kunt u kijken naar Foundations of Qt Development.

Wilt u liever een gewoon boek lezen, kijk dan eens naar de pagina Boeken over Qt. Nog meer suggesties om vertrouwd te raken met Qt 4 staan op de pagina Hoe leer ik Qt.

KDE

Een grote hoeveelheid informatie over KDE-technieken staat in de tutorial-sectie. Let op dat sommige van deze tutorials nog over KDE 3 gaan, maar ook die zijn nog steeds minstens gedeeltelijk relevant.

Andere nuttige informatie over KDE-programmeren vindt u in de FAQ-sectie. Deze informatie kan ook enigszins verouderd zijn voor KDE 4, maar veel ervan is breed toepasbaar, zelfs buiten KDE.

U kunt ook boeken over KDE-programmeren lezen.

Ten slotte is er de uitgebreide API-documentatie die bij KDE hoort. Deze is beschikbaar in de sectie KDE API Reference Manuals, die ook een serie nuttige links bevat over hoe deze klassendocumentatie geschreven en bijgewerkt kan worden. U kunt deze documentatie ook op uw eigen computer genereren, of bekijk een recentere online-versie op API Reference.

Een meer gedetailleerde beschrijving van de bovenstaande stappen staat in onze Programmeergids.

Contexthulp (Wat is dit)

Contexthulp is onafscheidelijk verbonden met dialoogvensters en widgets, omdat die het doel van de contexthulp zijn. Feitelijk moet u, om contexthulp te schrijven, enkele programmeerhulpmiddelen gebruiken. Immers, de contexthulp is een eigenschap van widgets. In de objectgeorienteerde programmeerstijl kan een eigenschap verschillende waarden aannemen, en zich verschillend gedragen afhankelijk van de waarde. In Qt/KDE is de naam van de eigenschap "whatsthis", en zijn waarde is de tekst die in de contexthulp moet komen.

Gelukkig is deze taak vaak niet heel moeilijk, want er zijn goede programma's om te werken aan het ontwerpen van gebruikersinterfaces. Bovendien zul je de opgedane kennis later weer kunnen gebruiken bij het ontwerpen van gebruikersinterfaces in het algemeen. Met het Qt-framework (Qt is de basis van de KDE-technologie) is het mogelijk om de code en de gebruikersinterface van elkaar te scheiden. Er zijn twee gevallen: de interface is geschreven samen met de algemene code van de applicatie (meestal .cpp-bestanden) of in Qt Designer-bestanden (.ui-bestanden, dit zijn XML-documenten). Het is het beste om te beginnen met het tweede geval, want hiermee is makkelijker te werken. Als Qt Designer niet geïnstalleerd is, dan kun je dat doen door het ontwikkelingspakket voor Qt te installeren via je distributie, of (als je distributie kleine pakketten heeft) het Qt Designer-pakket.

Onder de volgende link staat een gedetailleerd overzicht voor het schrijven van whatsthis, zowel met Qt Designer als direct met de broncode: WhatsThis Tutorial, door Aaron J. Seigo.

Bugs oplossen en kwaliteitscontrole

Een groot aantal applicaties valt onder KDE, en niet al die programma's hebben iemand die het onderhoudt door foutrapporten bij te houden en te helpen met het omzetten van slechts een werkend stuk code in een gelikte applicatie.

Wil je meehelpen met KDE, maar weet je niet waar te beginnen, kan het je aanspreken om lid te worden van het KDE Quality Team - zie hun website voor meer informatie. Je hoeft geen enkele ervaring met programmeren te hebben om aan KDE mee te doen. Ontwikkelaars publiceren vaak zogenaamde Junior Jobs (kleine taken voor beginners) om nieuwe bijdragers te werven.

Je kunt natuurlijk ook meedoen aan het oplossen van fouten zonder dat je bij het KDE Quality Team gaat - maak een account aan op het foutenrapportage-systeem en begin eens door de rapporten heen te spitten. Ook hier hoef je niets van programmeren te weten - het helpt de programmeurs enorm als er een procedure is om een defect consistent te reproduceren.

De Bugsquad probeert om fouten in KDE-software in de gaten te houden, en echte rapportages onder de aandacht te brengen van ontwikkelaars. Je hoeft (alweer) geen programmeerervaring te hebben om in de Bugsquad te zitten; het is een goede manier om iets terug te doen voor de KDE-gemeenschap als je niet kunt programmeren.

Gebruikersinterface

Het ontwerpen van gebruikersinterfaces is een heel breed onderwerp, en het is ook heel subjectief: iets volstrekt logisch voor de ene persoon kan idioot zijn voor anderen, en andersom. Maak daarom geen aannamen, redeneer duidelijk, waarbij de logische stappen vermeld worden. Het belangrijkste hulpmiddel tijdens het overleggen is redeneren en gezond verstand.

Het is simpel om een vlugge gebruikersinterface te ontwerpen, maar het is lastig om mensen ervan te overtuigen dat een interface veranderd moet worden. Een goede, overtuigende analyse kan een hoop aan waarde winnen als hij informatie uit de KDE-richtlijnen bevat, een analyse van concurrerende programma's, algemene ontwerpprincipes die in vele boeken staan, tests op gebruikers, of individuele feedback (anekdotes). Het is een vrijwilligersproject, en zelfs als iedereen het met je eens is, moet iemand het wel implementeren.

De KDE Usability-maillijst is zeer actief en een goede plaats om over je ideeën te discussiëren; de homepage is op [1]. Ben je al een expert op het gebied van *usability* (bruikbaarheid), kijk dan eens op OpenUsability.org, een project dat open-source-ontwikkelaars in contact brengt met usability-experts, en nauw samenwerkt met KDE.

Enkele relevante documenten zijn de KDE-richtlijnen voor gebruikersinterfaces (ontwerpstandaarden) en de KDE-richtlijnen voor gebruikersinterfaces (ontwerpprincipes).

Enkele projecten voor gebruikersinterface-analyse kunnen zijn: controleren of sneltoetsen consistent zijn tussen KDE-applicaties, bekijken of dialoogvensters direct relevant zijn bij de interactie die een gebruiker zou verwachten, en het zoeken van KDE-gebruikers om te zien hoe ze bepaalde taken verrichten.

Antwoorden op uw vragen krijgen

If your question concerns KDE development, your options are pretty much the same general user ones, with some modifications:

  • Read the Developer FAQ. Many common developer questions have been answered in the KDE Developer FAQ
  • Search/browse KDE websites. A lot of questions can also be answered from the KDE websites, and the documentation included on it. You can search all the KDE websites on the homepage. In addition, you can browse the KDE TechBase website. And if possible, help edit it for clarity, and use the talk page if something is unclear.
  • Search mailing lists. A lot of questions have already been answered on the KDE mailing lists, particular the lists kde-devel, kde2-porting, kde-core-devel, kde-games-devel, kfm-devel and koffice-devel. You can search these lists at lists.kde.org. You should always search for your answer before asking questions on the mailing lists. When you ask a question on a mailing list you are emailing thousands of people -- please do this only if the answer is not available through a simple search.
  • Search engines. Do not forget about your favorite search engine. One of the best search engines is Google. With Google you can also search the great bulk of Usenet news sites, which is also particularly helpful, especially for general programming and gcc-related questions.

Alle KDE-maillijsten staan hier en hier opgesomd.