Difference between revisions of "Contribute/gl"

Jump to: navigation, search
(Importing a new version from external source)
(Importing a new version from external source)
Line 49: Line 49:
 
Se precisa dunha introdución máis suave a Qt, ou simplemente unha forma distinta de aprendelo, bótelle unha ollada a [http://qt4.digitalfanatics.org/tiqt/ ''The Independent Qt Tutorial''] («A aprendizaxe de Qt independente»), que por desgraza non está dispoñíbel na Internet por cuestións legais.
 
Se precisa dunha introdución máis suave a Qt, ou simplemente unha forma distinta de aprendelo, bótelle unha ollada a [http://qt4.digitalfanatics.org/tiqt/ ''The Independent Qt Tutorial''] («A aprendizaxe de Qt independente»), que por desgraza non está dispoñíbel na Internet por cuestións legais.
  
If you prefer to learn Qt by reading a traditional book, take a look at the  [http://qt.nokia.com/developer/books/ Books about Qt page]. More suggestions on becoming familiar with Qt4 are available [http://doc.qt.nokia.com/latest/how-to-learn-qt.html How to Learn Qt page].  
+
Se prefire aprender Qt lendo un libro de corte máis tradicional, bótelle unha ollada á [http://qt.nokia.com/developer/books/ páxina de libros sobre Qt]. Existen suxestións adicionais de recursos para familiarizarse con Qt na [http://doc.qt.nokia.com/latest/how-to-learn-qt.html páxina sobre como aprender Qt].  
  
 
=== KDE ===
 
=== KDE ===

Revision as of 06:42, 26 September 2012

Other languages:
Ελληνικά • ‎English • ‎español • ‎suomi • ‎français • ‎galego • ‎日本語 • ‎한국어 • ‎Nederlands • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎slovenčina • ‎中文(中国大陆)‎

Esta páxina ten por obxectivo servir de introdución para os diferentes aspectos do desenvolvemento de KDE, especialmente no que se refire á parte de programación. O proxecto KDE dálle a benvida a calquera disposto a axudar.

noframe
 
Note
Existen moitos xeitos de contribuír ao desenvolvemento de KDE, e poden resumirse en varias categorías:
Documentación, tradución, programación, mellora da facilidade de uso, accesibilidade, imaxe, e promoción.
Se non sabe programar, bótelle unha ollada ás páxinas de KDE sobre como involucrarse para descubrir de que outros xeitos pode axudar. Considere tamén a brigada dos erros!

Fontes de información

A dirección xeral do proxecto KDE determínana os que fan o traballo. Non existe “un gran plan” sobre o aspecto que KDE terá no futuro.

Se quere informarse do que está a suceder, existen unha serie de fontes que debera considerar:

Roldas de correo
Probabelmente sexan o mellor xeito de descubrir o que está acontecendo no desenvolvemento de KDE. Os arquivos están dispoñíbeis aquí.
Filtro de commits
Reciba notificacións de commits aos repositorios de código fonte de KDE nas partes que lle interesen.
Resumo de commits de KDE
Resumo semanal dos commits a proxectos dos repositorios de código fonte de KDE.
The Dot
O sitio de novas de KDE.

Informar de erros

O xeito máis doado de contribuír a KDE é informar de erros atopados no software. Para iso, empregue o sistema de seguimento de erros de KDE (tamén coñecido coma Bugzilla).

Se o aplicativo que está a usar quebra, a ferramenta Dr Konqi aparecerá e guiarao a través do proceso para informar da quebra. Para máis información, consulte a páxina sobre como crear informes de quebra útiles.

Primeiros pasos como programador

Para comezar a programar para KDE, abonda con atopar algo que arranxar, e arranxalo. Pode que lle interese consultar a introdución aos módulos, para que lle resulte logo máis doado atopar o que busca. Despois de arranxar algo, o seguinte paso natural será o de enviar un parche cos cambios. Despois de pasar por iso un par de veces, pode que lle interese solicitar unha conta de contribuidor de KDE, para así poder mellorar as cousas directamente.

C++

KDE está escrito principalmente en C++. Se non está familiarizado con esta linguaxe, xa está tardando. Existen moitos libros sobre C++ de gran calidade; un bo exemplo é Thinking in C++ («Pensando con C++»), un libro de Bruce Eckel que está dispoñíbel mediante descarga gratuíta e como libro impreso. Non é imprescindíbel comprendelo todo para comezar en KDE, pero si que necesitará comprender a sintaxe básica e as operacións.

Qt

Para coller soltura na programación para KDE, cómpre coñecer e comprender as bibliotecas Qt. Se non está familiarizado con elas, siga as aprendizaxes paso a paso que inclúe a documentación.

Se precisa dunha introdución máis suave a Qt, ou simplemente unha forma distinta de aprendelo, bótelle unha ollada a The Independent Qt Tutorial («A aprendizaxe de Qt independente»), que por desgraza non está dispoñíbel na Internet por cuestións legais.

Se prefire aprender Qt lendo un libro de corte máis tradicional, bótelle unha ollada á páxina de libros sobre Qt. Existen suxestións adicionais de recursos para familiarizarse con Qt na páxina sobre como aprender Qt.

KDE

A range of information on KDE techniques is available in the tutorial section. Note that some of these tutorials still target KDE3, though they should be at least partly applicable.

You will also find useful information on KDE coding in the FAQs section. This information may also be somewhat dated for KDE4, however much of it is broadly applicable, even outside KDE.

You can also read KDE coding books.

Last, but by no means least, KDE comes with extensive class (Application Programmer Interface) documentation. This is available in the KDE API Reference Manuals section, which also contains a number of useful links on how to write or update the class documentation. You can also generate these on your own machine, or refer to a more up-to-date online version at API Reference.

A more detailed description of the steps above is available in our Programming Guide.

Context Help: Whatsthis

Context help is inseparable from the dialogs and widgets, as they are the target of the context help. In fact, in order to write context help, you have to touch programming or programming tools. Indeed, the context help is a property of widgets. In object oriented programming, a property can have different values, and behave differently depending on the value. In Qt/KDE programming, the name of the property is "whatsthis", and its value is the text the context help is going to display.

Fortunately, this task is usually not very difficult, as there are good tools to deal with user interface design, and better, you will use the knowledge acquired here later when dealing with user interface in general. Using the Qt framework (Qt is the base of KDE technology), it is possible to separate code and user interface. You have two basic cases here: the user interface is written with the general code of application (usually .cpp files) or in Qt Designer files (.ui files: it is a XML document). The second case is the best to start with, as it is simpler to work with. If you don't have Qt Designer installed, you can do so by installing the devel package of Qt from your distribution or the Qt Designer package (if your distribution has more fine grained packages).

Here you can find a detailed guide for writing whatsthis using Qt Designer and working directly with the source code: WhatsThis Tutorial, by Aaron J. Seigo.

Getting Involved in Bug Hunting and Application Quality

There is a large number of applications within KDE, and not all of them have a maintainer dedicated to managing bugs and generally helping out with all the issues associated with turning some working code into a polished application.

If you are interested in helping out with KDE, but don't know where to start, becoming a member of the KDE Quality Team might appeal to you - see the Quality Team website for more information. Note that you do not need any programming skills to become involved. In particular developers regularly publish so-called Junior Jobs to encourage new contributions.

Of course, you can become involved in bug hunting without being part of the KDE Quality Team - just create yourself an account on the KDE bug tracking system, and start searching / sorting through the bugs. Again, you don't have to have programming skills - it helps the programmers enormously just to have a procedure that allows a bug to be consistently reproduced.

The Bugsquad tries to keep track of bugs in KDE software and make sure that valid bugs are noticed by developers. You do not need any programming knowledge to be in the Bugsquad; in fact it is a great way to return something to the KDE community if you cannot program.

User Interface

User interface is a very wide subject, and very subjective too, as something obvious to someone is absurd to others and vice versa. Therefore, don't assume, argue clearly, stating your logical steps. Your main tool discussing it are objective reasoning and good sense.

It is easy to perform a quick user interface analysis, but it is hard to convince people to change the interface. A good, convincing analysis can gain much if it incorporates information from the KDE guidelines, competing program and operational system analysis, general design principles found in many books, user testing or individual (anecdotal) feedback. It is a volunteer project, and even if everybody agree with you, someone has to implement it.

The KDE Usability Mailing List is very active and a good place for discussing your ideas, and their homepage is at http://techbase.kde.org/Projects/Usability. If you are already an usability expert, please check OpenUsability.org, a project that brings open source developers and usability experts together, and is collaborating closely with KDE.

Some documents guiding documents include the KDE User Interface Guidelines (design standards) and KDE User Interface Guidelines (design principles).

Some projects for analysis of user interfaces may include: checking that shortcut keys are coherent across KDE applications, making sure that dialogs are directly relevant to the interaction that the user would expect, and finding users of KDE software to see how they perform common workflows.

Getting Answers to Your Questions

If your question concerns KDE development, your options are pretty much the same general user ones, with some modifications:

  • Read the Developer FAQ. Many common developer questions have been answered in the KDE Developer FAQ
  • Search/browse KDE websites. A lot of questions can also be answered from the KDE websites, and the documentation included on it. You can search all the KDE websites on the homepage. In addition, you can browse the KDE TechBase website. And if possible, help edit it for clarity, and use the talk page if something is unclear.
  • Search mailing lists. A lot of questions have already been answered on the KDE mailing lists, particular the lists kde-devel, kde2-porting, kde-core-devel, kde-games-devel, kfm-devel and koffice-devel. You can search these lists either at lists.kde.org. You should always search for your answer before asking questions on the mailing lists. When you ask a question on a mailing list you are emailing thousands of people -- please do this only if the answer is not available through a simple search.
  • Search engines. Do not forget about your favorite search engine. One of the best search engines is Google. With Google you can also search the great bulk of Usenet news sites, which is also particularly helpful, especially for general programming and gcc-related questions.

A full list of KDE mailing lists is available here and here.