Getting Started/Build/KDE4/Prerequisites (fi)

Jump to: navigation, search


Rakennetaan KDE4 lähdekoodista/Ennakkoehdot
Tutorial Series   Getting Started
Previous   KDE SVN-pikaohje
What's Next   KDE SVN-pikaohje
Further Reading   n/a

Contents

Tiivistelmä

Joitakin tai kaikki näistä pakkauksista pitäisi olla saatavilla asennettavaksi jakeluversiossasi. Asentamisen ja päivittämisen helpottamiseksi on hyvä ajatus asentaa jakeluversiopakkaukset, jos tarpeeksi tuore on tarjolla. KDE4:n asennukseen vaadittuihin ohjelmistoihin sisältyvät:

 • gcc and g++, suositeltava versio 4.2 tai uudempi
 • svn, the subversion revision control client
 • pkg-config
 • kehityskirjastot ja header-tiedostot pakkauksille X11, OpenGL (mesa-common-dev ja libglu1-mesa-dev), libjpeg, libpng, libungif, libclucene, librdf, libxml2 ja libxslt
 • makeobj-skripti, joka on pakkauksen kdesdk mukana. Voit asentaa sen pakkauksesta kdesdk (kdesdk-skripti Debian-levitysversiossa) tai samanlaisista pakkauksista, tai hakea osoitteesta WebSVN
 • shared-mime-info package, on KDE:ssa nyt käytetty freedesktop MIME -standardi
 • boost, jota kdebase käyttää rakentamisen ja/tai asentamisen jälkeen, tarkoituksen tehdä cmake tietoiseksi sijainnistaan (FindBoost), lisää boost-hakemisto (joka sisältää include-alihakemiston) ympäristömuuttujaan CMAKE_INCLUDE_PATH tai aseta ympäristömuuttuja nimeltään BOOST_ROOT, joka osoittaa boost-hakemistoon.


D-Bus

QtDBus ja KDE tiedetään toimivan D-Bus-versioiden 0.62, kuten myös 0.92 ja sitä uudempien kanssa. Versiot 0.60 ja 0.61 saattavat toimia, mutta niitä ei ole testattu. Versioiden 0.90 ja 0.91 tiedetään ei-toimivan. Suosittelemme käytettäväksi 1.0-julkaisun jälkeisiä versioita (vähintään 0.94), joten harkitse päivittämistä, jos et ole sitä vielä tehnyt.

Voit hypätä tämä jakson ylitse, jos sinula on viimeisin D-Bus-versio tai jos et halua päivittää. Haluat luultavasti hypätä riippuvuuksien rakentamisen yli kunnes tiedät, että rakennat HAL-ohjelman (katso alla).

Varmista ennen näiden valmistusohjeen askeleiden suorittamista, että X11-otsaketiedostot ja -kirjastot ovat käytettävissä. Skriptin configure suorittaminen seuraavien käskyjen rivillä 5 pitäisi tulostaa:

Building X11 code:    yes


Valmistusohje

Ktip.png
 
Tip
Varmista, että asetit ympäristömuuttujasi oikein kuten kerrotaan ylhäällä. Tämä on välttämätöntä funktioiden cs ja cb toimimiseksi.

(HUOMAA: omassa intrepid-asennuksessani olin lisäksi asettanut argumentin CFLAGS arvoksi '-D_GNU_SOURCE', jotta tämä toimisi)

cs # 'cs' on bash-funktio, saat lisätietoja näpäyttämällä tänne 
wget http://dbus.freedesktop.org/releases/dbus/dbus-1.0.2.tar.gz
tar -xvzf dbus-1.0.2.tar.gz
cd dbus-1.0.2/
./configure --prefix=$DBUSDIR --localstatedir=/var
make
sudo make install
sudo dbus-uuidgen --ensure
cs # katso yllä
wget http://dbus.freedesktop.org/releases/dbus-glib/dbus-glib-0.74.tar.gz
tar -xvzf dbus-glib-0.74.tar.gz
cd dbus-glib-0.74/
./configure --prefix=$DBUSDIR
make
sudo make install
cd
sudo chown -R kde-devel:kde-devel *

Mitä tapahtuu?

Lähdekoodihakemistoon siirtymisen jälkeen (rivi 1), D-Bus-lähdekoodi haetaan osoitteesta freedesktop.org (rivi 2) ja pakkaus puretaan (rivi 3). Sen jälkeen siirrytään juuri luotuun D-Bus-hakemistoon (rivi 4), rakentaminen asetetaan käyttäen toimitettua configure-skriptiä (rivi 5). D-Bus koodin rakentamisen (rivi 6) ja asentamisen (rivi 7) jälkeen käytämme dbus-uuidgen-työkalua asentamaan tietokoneen tunnistetiedoston, joka sallii väylän käynnistymisen automaattisesti kun työpöytäistunto käynnistyy (rivi 8).

Huomaa, että sinulla täytyy olla pääsy /var-hakemistoon kahden viimeisen askeleen aikana. Jos järjestelmässäsi ei ole sudo-komentoa, voit käyttää sen sijasta su</ttd>-komentoa, esimerkiksi <tt>su -c "make install".

Askeleet glib-riippuvuuksien rakentamiseksi ovat samanlaiset kuin yllä.

Kun nämä kaksi pakkausta on rakennettu, meidän on korjattava tiedoston omistajuus, koska 'sudo make install' on luonut root-käyttäjän omistamat tiedostot ja hakemistot osoitteeseen ~kde-devel/kde.

Pulmien jäljitys

Jos saat virheilmoituksen: "configure: error: DBus development libraries not found" (tai lokalisoituna: "configure: virhe: DBus-kehityskirjastoja ei löytynyt") tee näin: export PKG_CONFIG_PATH=/lib/pkgconfig/

CMake

Hyppää tämän yli, jos sinulla on CMake >=2.6.2 asennettuna. Sinun pitäisi kyetä käyttämään suoraan binääripakkauksia, jotka ovat saatavilla osoitteessa CMake-sivusto. Myös jakeluversiokohtaisia pakkauksia on saatavilla.

Valmistusohje

cs # 'cs' on bash-funktio, opi lisää näpäyttämällä tänne 
wget http://www.cmake.org/files/v2.6/cmake-2.6.2.tar.gz
tar -zxf cmake-2.6.2.tar.gz
mkdir cmake-build
cd cmake-build 
../cmake-2.6.2/bootstrap
make
sudo make install

Mitä tapahtuu?

Ensin palaamme takaisin kde-devel-pakkauksessa käyttäjän lähdekoodihakemistoon (rivi 1), haemme CMake-lähteet (rivi 2) ja puramme pakkaukset (rivi 3). Luomme hakemiston CMake-ohjelman rakentamiseen (rivi 4) ja siirrymme siihen (rivi 5). Sitten suoritamme CMake-bootstrap-skriptin CMake-rakentamisen asetuksia varten (rivi 6), sitten komennot make (rivi 7) ja make install (rivi 8) käyttäen root-käyttäjän oikeuksia.

Jos järjestelmässäsi ei ole sudo-komentoa, voit sen sijaan käyttää komentoa su -c "make install".

Qt

Seuraavaksi meidän pitää hakea Qt4. KDE 4.3 rakennetaan käyttäen Qt 4.5-versiota, kuitenkin KDE trunk-haara vaatii Qt 4.6-version. Jos suunnittelet trunk-haarasta rakentamista jatkuvasti, on luultavasti helpointa etsiä kde-qt, erityisesti koska KDE trunk satunnaisesti vaatii esijulkaisuvversion Qt:stä.

Useimmat ajantasalla olevat jakeluversiot sisältävät riittävän uudet Qt-pakkaukset KDE:n viimeisimmän stable-haaran rakentamiseksi. Jotkut jakeluversiot saattavat jopa pakata kde-gt:n; jos niin, sen käyttäminen on mahdollinen valinta. Jos käyttämäsi jakeluversio ei tarjoa välttämättömiä Qt-pakkausversioita, sinun on käytettävä alla olevaa valmistusohjetta. Lisätietoja löytyy jokaisen jakeluversiokohtaisen oppikurssin kappaleista.

Version qt4.4 rakentaminen valitsimella -no-qt3support aiheuttaa sovellusten rikkoutumisen.

Lue README.kde-qt-tiedosto vättämättömistä Qt configure-valitsimista kuten myös nykyisistä tiedetyistä seikoista.

Valmistusohje

cs # Huomaa: cs ei ole kirjoitusvirhe. Katso .bashrc 
git clone git://gitorious.org/+kde-developers/qt/kde-qt.git qt-kde
cd qt-kde
./configure [kopioi/liitä configure-rivi tiedostosta README.kde-qt korvaten <installdir> ympäristömuuttujalla $QTDIR]
make -j2 # käytä 'make -j(X+1)', missä X on prosessoriesi lukumäärä, kääntämisen nopeuttamiseksi
# jos emme asenna, meidän on vain tyhjennettävä obj-tiedostot
# levytilan säästämiseksi
if [ "$QTDIR" = "`pwd`" ]; then \
find . -name '*.o' -delete ; \
else make install; fi;

Varmista että which qmake toimittaa jotain $QTDIR-ympäristömuuttujasta, esim.:

/home/kde-devel/qt-kde/bin/qmake

Mitä tapahtuu?

We switch back to the kde-devel user's home directory (line 1) and download the source code, KDE branch, from gitorious using git (line 2). After changing into the resulting qt-kde directory (line 3), we then set up the build using the configure script (line 4). The various command line options used are explained in the qt-kde/README.kde-qt file. Finally, we build the minimal requirements for KDE (line 6) and install (line 9) Qt. If install dir is the same as the current dir (line 7), then we just free some space (line 8) instead. If you want all the example and demo applications, you can either build them individually or simply do a make from the qt-kde directory.

Note that the installation does not require root as it installs Qt locally into $QTDIR. Installation is necessary if $QTDIR differs from the source directory. In the end, we make sure the cmake macro to find the Qt directory will work. It must be able to find qmake in $QTDIR.

Pulmien jäljittäminen

If you get "error: X11/Xlib.h: No such file or directory", install the devel package of xorg (the actual name may vary between operating systems, for example it is xorg-dev on Ubuntu based systems such as Kubuntu).

If you get an error in the configure step about missing defines, check the value of $QMAKESPEC. Some distributions set this to point directly to the system-installed Qt. If unset QMAKESPEC solves the problem, you probably want to add it to the ~/.bashrc script.

If you get an error ".pch/debug-shared/QtCore", this is because Qt-4.3 enables precompiled headers if your gcc supports it, but for some reason it doesn't work for you. If you use distcc, configure qt with -no-pch. If you use icecream, update to the latest icecream from svn trunk.

Try running any Qt program, like assistant. Note: You may need to run xhost +local:kde-devel as your regular kde3 user to run this application. If it crashes in QSpanData::adjustSpanMethods, then your problem is the oxygen style. Try removing lib/kde4/plugins/styles/kstyle-oxygen.so and lib/kde4/plugins/styles/oxygen.so if they exist in the KDE install prefix.

Paikallisen API-dokumentaation generoiminen

It's nice to have the Qt documentation locally for nice integration with KDevelop, and doing this is really quite easy (also shown in README.kde-qt):

cd $KDE_SRC/qt-kde
make docs
./config.status
make install

Note that it is necessary to do this only once, even if you rebuild Qt later.

HAL

Ktip.png
 
Tip
You can use qdbusviewer to see if you have org.freedesktop.hal. If not, you might need a newer version of hal. If you have org.freedesktop.hal, you probably don't need to, and don't want to, roll your own HAL.


If your system requires you to build a newer version of HAL, there's a decent chance you'll need to build other stuff as well, some of which may not be straight forward. This, however, should only be required for older distros.

kde-tuki

noframe
 
Warning
Don't forget to read the Setting Up The Environment section first.


There are several libraries that KDE applications rely on in the kdesupport module. This includes Phonon, Strigi and Soprano for file metadata and search, QImageBlitz for image manipulation needed in kdebase, eigen for visual effects in applications such as Kalzium, taglib for music players and qca for some cryptographic needs.

Strigi itself has a few dependencies as well: you will need the libraries and headers for libz, libbz2, openssl (libcrypto or libssl), libclucene (>=0.9.16a but watch out: version 0.9.17 does not work), and either libxml2 or libexpat.

Please remember that if you use openSUSE, you can install the needed packages from the KDE:KDE4 buildservice repository and do not have to bother with fiddling the details below. Skip to the kdelibs section.

Valmistusohje

cs # 'cs' is a bash function, click here to learn more
svn checkout svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/kdesupport/
cd kdesupport
cmakekde

Mitä tapahtuu?

We change to the base source directory (line 1). We download the sources in kdesupport using subversion (line 2), go into the new ~/kde/src/kdesupport directory (line 3), and commence the build (line 4). This will leave us in the kdesupport build directory after the build is completed.

Pulmien jäljittäminen

If you get

 cmakekde: command not found

then you have to go manually into the kdesupport directory in ~ and execute the command cmakekde. if this still doesn't work, then something is wrong with your bashrc.

If you get

CMake Error: This project requires some variables to be set,
and cmake can not find them.
Please set the following variables:
LIBXML2_INCLUDE_DIR (ADVANCED)

you should install the development package for libxml2.

If you get

CMake Error: Could NOT find REDLAND

then you need librdf from the Redland. If your distribution does not provide the librdf package, you can download the source there: http://download.librdf.org/source/ and build it. (Gentoo users: The ebuild for librdf is named dev-libs/redland)

If you get

Fetching external item into 'kdesupport/admin'
Error validating server certificate for 'https://...'

see Using Subversion with KDE

If you get

FILE cannot create directory: /usr/lib[64]/qt4/plugins/crypto. Maybe need administrative privileges.

make: *** [install] Error 255

take a second look in the .bashrc file described above, are paths correct? ($QTDIR and $PATH are used to get the QT installation path) Alternatively, you may see this error if you decided to use a distribution installed version of qt4 and skipped the Qt install above. Either install qt-kde as describe above, or "sudo make install". If you use "sudo make install", make sure that you change the ownership back to your user for some of the ~/kde subdirectories that were effected by using sudo (ie. "sudo chown -R kde-devel:kde-devel ~/kde").

If you get a message related to

 target libQtTest.so not found

you may need to recompile qt-kde. This time you should take out

 -nomake demos -nomake examples

from the configure command, so that Qt generates library QtTest.


If you get

   CMake Error: Qt qmake not found!

Then:

   1) uncomment Qt section in .bashrc script (QTDIR, QT_PLUGINS_DIR,   
      PKG_CONFIG_PATH variable settings).
   2) source ~/.bashrc
   3) cd && cd qt-kde
   4) make confclean
   5) repeat steps for installing Qt (from ./configure line).
   6) retry building kdesupport

If you get

   "CMake Error: Could NOT find BZip2"

then

   sudo apt-get install libbz2-dev

or

   urpmi libbzip2_1-devel

If you get

   message that MySql support cannot be enabled

then

   you need to install corresponding devel package. (libmysqlclient-devel for SuSe 11.1)

Seuraava askel

Once all requirements have been installed it is time to install kdelibs


This page was last modified on 18 July 2012, at 13:44. This page has been accessed 2,325 times. Content is available under Creative Commons License SA 3.0 as well as the GNU Free Documentation License 1.2.
KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal